KPiR od 170 zł
Księgi handlowe od 550 zł

Outsourcing
kadrowo-płacowy od 3
5 zł

Dostęp do Twoich danych 24h na dobę

 

 

 

 

Wirtualne biuro od 49 zł

 

Adres dla Twojej firmy

Warszawa

Zakładanie i rejestracja
spółki z o.o., komandytowej

Doradztwo gospodarcze

 

tel. 22 646 46 40
tel. 509 506 330

e-mail:

biuro@biuro-rachunkowe-waw.pl

Usługi kadrowe i płacowe (payrolling)

W skład naszych usług wchodzi przejęcie pełnej odpowiedzialności za cały kadrowo-płacowy model wartości. Klient zlecający naszej firmie te usługi kontroluje zasady wynagradzania, politykę dotyczącą świadczeń, czas pracy, urlopy itp., ale zrzuca na barki naszej firmy ciężar związany z administracją kadr i płac. Usługa ta minimalizuje ryzyko i odciąża klienta od problemów natury prawnej.

Decyzja o korzystaniu z tych usług nie oznacza utraty kontroli. Nasza firma działa w ramach zasad określonych przez naszego klienta, a niektóre czynności mogą wymagać obowiązkowego zatwierdzenia i kontroli. Nasza oferta może zostać również uzupełniona, tak by objęła także odpowiadanie na zapytania pracowników w zakresie podjętej współpracy. Wszelkie nałożone na pracodawcę obowiązki wynikające z Kodeksu pracy są realizowane przez wykwalifikowanych pracowników naszego biura, w tym specjalistę bhp. Oferowane przez naszą firmę usługi stanowią kompleksowy model outsourcingu kadr i płac.

Jednocześnie dla naszego Klienta dane w zakresie administrowania kadrami i płacami mogą również być udostępnione w trybie online.

W ramach obsługi kadrowej świadczymy m.in.:

 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej;

 • przygotowywanie umów o pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi regulacjami Zleceniodawcy;

 • rozliczanie pracowników z wykorzystywanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych, stosownie do przepisów Kodeksu Pracy;

 • rejestracja pracowników i członków ich rodzin w ZUS;

 • prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności;

 • sporządzanie i wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników, do których wydawania Zleceniodawca zobowiązany jest przepisami prawa;

 • sporządzanie sprawozdań z zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa do Głównego Urzędu Statystycznego;

 • przeprowadzania obowiązkowych szkoleń BHP.

W zakresie obsługi płacowej realizujemy m.in.:

 • naliczanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem dodatków i potrąceń (w tym: dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, urlopów, zwolnień chorobowych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) stosownie do postanowień umów, przepisów prawa, regulaminów pracy i wynagradzania;

 • sporządzanie list płac, zbiorówek oraz raportów służących do księgowania wynagrodzeń;

 • sporządzanie przelewów i przekazywanie wynagrodzeń na wskazane rachunki bankowe;

 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji (ZUS DRA, ZUS RCX, ZUS RSA, ZUS RZA);

 • przygotowanie druków RMUA;

 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach;

 • sporządzanie pasków wypłat wynagrodzeń dla pracowników;

 • sporządzanie i przesyłanie do właściwego Urzędu Skarbowego miesięcznych deklaracji podatkowych;

 • sporządzanie przelewów na rzecz urzędów państwowych (ZUS i US);

 • sporządzanie i dystrybucja rocznych informacji o dochodach (Pit-11, Pit-8B, Pit-40).
   

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY