Księgowość dla wymagających
w rozsądnych cenach

Usługi księgowe

Główną działalnością naszego biura są kompleksowe usługi księgowe (outsourcing księgowy).

Na podstawie wieloletniego doświadczenia swoje zadania realizujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami formalno-merytorycznymi, dostosowując również usługi do indywidualnych potrzeb Klienta.

Powyższe uzasadniają opinie i referencje współpracujących z nami firm, jak i wyniki przeprowadzonych kontroli przez właściwe organy, gdzie występowaliśmy w imieniu naszych Klientów.

Oferowane przez nas usługi księgowe przeznaczone są zarówno dla jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i spółek z o.o. Rozliczamy również stowarzyszenia i fundacje. Prowadzimy księgowość dla związków zawodowych.

Prowadzona przez nasze biuro usługa outsourcingowa pozwala kierownictwu i właścicielom firm na swobodę w jej prowadzeniu i rozwoju, bez potrzeby pełnego angażowania się w sprawy księgowe. Natomiast dostarczane przez nas comiesięczne sprawozdania oraz rachunki wyników z działalności pozwalają m.in. na bieżące monitorowanie polityki finansowej firmy. Jednocześnie szczególnie cenimy czas swoich Klientów, ograniczając jego kontakty z wszelkimi urzędami do niezbędnego minimum.

Realizowane przez nas usługi księgowe zajmują się szerokim aspektem zagadnień, gdyż charakter działalności obsługiwanych przez nas Klientów dotyczy m.in. branży handlowej, (w tym import i eksport towarów, sklepy internetowe), branży usługowej (transport na terenie RP, jak i międzynarodowy, informatyka, reklama, stomatologia, kancelarie prawne, finanse, ubezpieczenia), branży produkcyjnej, wolne zawody (artyści, agencje artystyczne, lekarze), czy też zagadnienia wynikające ze statutów stowarzyszeń, fundacji oraz związków zawodowych.

 

W ramach naszych zadań zobowiązujemy się do:

  • prowadzenia Księgi z należytą starannością w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
  • prowadzenia wymaganych przepisami prawa ewidencji księgowych (ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje do celów podatku od towarów i usług);
  • ustalania wysokości należnych zaliczek na podatek VAT i podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie wymaganych przepisami prawa podatkowego miesięcznych/kwartalnych deklaracji i składanie tych deklaracji do Urzędu Skarbowego;
  • sporządzania zeznania rocznego;
  • ustalania wysokości należnych rozliczeń z ZUS-em i przekazywanie do ZUS-u deklaracji miesięcznych, rejestrowych/aktualizacyjnych;
  • sporządzanie rocznych deklaracji PIT-36, PIT-36L, uczestniczenie i występowanie w imieniu Zleceniodawcy w przeprowadzanych kontrolach podatkowych;
  • przekazywanie Zleceniodawcy informacji o wysokości podatków do US i składek do ZUS w ustalonych terminach.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

02-554 Warszawa
Al. Niepodległości 138 lok. 6

tel. 22 646 46 40
tel. kom. 509 506 330
tel. kom. 789 409 509
Pn. - Pt.
8.00 - 16.00
© Biuro Rachunkowe Ewa Gorzelak - Wszelkie prawa zastrzeżone