KPiR od 170 zł
Księgi handlowe od 550 zł

Outsourcing
kadrowo-płacowy od 3
5 zł

Dostęp do Twoich danych 24h na dobę

 

 

 

 

Wirtualne biuro od 49 zł

 

Adres dla Twojej firmy

Warszawa

Zakładanie i rejestracja
spółki z o.o., komandytowej

Doradztwo gospodarcze

 

tel. 22 646 46 40
tel. 509 506 330

e-mail:

biuro@biuro-rachunkowe-waw.pl

Usługi księgowe

Główną działalnością naszego biura rachunkowego w Warszawie (Mokotów) są usługi dotyczące prowadzenia księgowości (outsourcing księgowy).

Na podstawie wieloletniego doświadczenia swoje zadania realizujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami formalno-merytorycznymi, dostosowując również usługi do indywidualnych potrzeb Klienta.

Powyższe uzasadniają opinie i referencje współpracujących z nami firm, jak i wyniki przeprowadzonych kontroli przez właściwe organy, gdzie występowaliśmy w imieniu naszych Klientów.

Oferowane przez nas usługi księgowe przeznaczone są zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jednoosobowych działalności gospodarczych, stowarzyszeń, fundacji, związków zawodowych, czy też wspólnot mieszkaniowych.

Prowadzona przez nasze biuro usługa outsourcingowa pozwala kierownictwu i właścicielom firm na swobodę w jej prowadzeniu i rozwoju, bez potrzeby pełnego angażowania się w sprawy księgowe. Natomiast dostarczane przez nas comiesięczne sprawozdania oraz rachunki wyników z działalności pozwalają m.in. na bieżące monitorowanie polityki finansowej firmy. Jednocześnie szczególnie cenimy czas swoich Klientów, ograniczając jego kontakty z wszelkimi urzędami do niezbędnego minimum, czy też wprowadzając usługę księgowości online.

Realizowane przez nas usługi księgowe zajmują się szerokim aspektem zagadnień, gdyż charakter działalności obsługiwanych przez nas Klientów dotyczy m.in. branży handlowej, (w tym import i eksport towarów, sklepy internetowe), branży usługowej (transport na terenie RP, jak i międzynarodowy, informatyka, reklama, stomatologia, kancelarie prawne, finanse, ubezpieczenia), branży produkcyjnej, wolne zawody (artyści, agencje artystyczne, lekarze), czy też zagadnienia wynikające ze statutów stowarzyszeń, fundacji oraz związków zawodowych.

W ramach naszych zadań zobowiązujemy się do:

 

  • prowadzenia Księgi z należytą starannością w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
  • prowadzenia wymaganych przepisami prawa ewidencji księgowych (ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje do celów podatku od towarów i usług);
  • ustalania wysokości należnych zaliczek na podatek VAT i podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie wymaganych przepisami prawa podatkowego miesięcznych/kwartalnych deklaracji i składanie tych deklaracji do Urzędu Skarbowego;
  • sporządzania zeznania rocznego;
  • ustalania wysokości należnych rozliczeń z ZUS-em i przekazywanie do ZUS-u deklaracji miesięcznych, rejestrowych/aktualizacyjnych;
  • sporządzanie rocznych deklaracji PIT-36, PIT-36L, uczestniczenie i występowanie w imieniu Zleceniodawcy w przeprowadzanych kontrolach podatkowych;
  • przekazywanie Zleceniodawcy informacji o wysokości podatków do US i składek do ZUS w ustalonych terminach.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY