Szkolenia BHP

Jako jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla naszych Klientów przeprowadzamy i organizujemy wymagane przepisami prawa szkolenia BHP.

W ramach usług szkoleniowych przeprowadzamy szkolenia wstępne i okresowe.

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk.

Szkolenia okresowe przeprowadzamy dla:

  • pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami;
  • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;
  • dla pracowników administracyjno-biurowych.

Szkolenia mają formę instruktażu, kursów, seminariów lub samokształcenia kierowanego (np. e-learning). Szkolenia mogą odbywać się zarówno w siedzibie naszej firmy jak i u klienta. Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem, zgodnego z wymaganiami zaświadczenia o ukończeniu stosownego szkolenia.

Jednostką organizacyjną prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest m.in. osoba prawną lub fizyczna prowadząca działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stosownie do zapisu art. 2373 Kodeksu pracy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on (...) dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Czytaj dalej:
kto powinien odbyć szkolenie bhp, jakie szkolenia bhp

 

02-554 Warszawa
Al. Niepodległości 138 lok. 6

tel. 22 646 46 40
tel. kom. 509 506 330
tel. kom. 789 409 509
Pn. - Pt.
8.00 - 16.00
© Biuro Rachunkowe Ewa Gorzelak - Wszelkie prawa zastrzeżone